Huỳnh Vũ ♥ Thanh Hương

Thanh Tùng ♥ Xuân Ngọc

Hoàng Khải ♥ Thảo Vi

Quốc Cường ♥ Viên Hoa

Tuấn Anh ♥ Thúy Hồng

Dương Hmy ♥ Ái Nhị

Minh Thư ♥ Song Toàn

Trung Hiếu ♥ Hải Yến

Quốc Việt ♥ Bích Mỹ

Yến Linh ♥ Duy Vũ

Trung Hiếu ♥ Quỳnh Anh