Thế Chuyền ♥ Nguyễn Hoạt

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 2018

Nguyễn Hưng ♥ Quỳnh Trang

Duy Quang ♥ Hồng Hoa

Đức Điệp ♥ Lan Anh

BIOVET HỘI NGHỊ TRI ÂN KHÁCH HÀNG, LỄ KỶ NIỆM 10 NĂM THÀNH LẬP

LỄ KỶ NIỆM 15 NĂM SINH NHẬT&GIỚI THIỆU SẢN PHẨM MỚI CÔNG TY Á MỸ

VSMCAMP & CSMOSUMMIT 2018

Lương Nam ♥ Thu Hằng

Tiến Dũng ♥ Hương Lan

Happy Birthday: Renaissance Club