HỘI NGHỊ GIAO BAN NGÂN HÀNG BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT

TRI ÂN KHÁCH HÀNG LẦN THỨ II - NGŨ HÀNG DƯỠNG SINH VIỆN

Year End Party 2018 - Viện thẩm mỹ Quốc tế Venus

VOICE OF THE FUTURE - ACECOOK

NGÀY HỘI GIA ĐÌNH 2019 - NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI LONG BIÊN

Quốc Trưởng ♥ Hương Giang

Quanh Vinh ♥ Thanh Hường

Anh Dũng ♥ Mai Liên

Mạnh Cường ♥ Trương Dung

10 YEAR JOURNEY OF NETWORKING - Hanoi Unesco Travel Club

TỔNG KẾT CUỐI NĂM 2018 - CNV