Uyên Phương ♥ Thành Phát

Vĩnh Phương ♥ Phương Liên | Kỉ niệm 20 năm ngày cưới

Nhật Minh ♥ Cẩm Thuyên

Tuấn Vũ ♥ Đặng Trang

Lễ Phong ♥ Bích Vân

Tấn Lộc ♥ Diễm Phúc

Mạnh Tùng ♥ Minh Phương

Quang Huy ♥ Trần Chuyên

Đức Nhật ♥ Thùy An