Yến Linh ♥ Duy Vũ

Trung Hiếu ♥ Quỳnh Anh

Công Nam ♥ Minh Trang

Tấn Đức ♥ Phương Anh

Tiến Sơn ♥ Kim Ngân

Đình Cảnh ♥ Lê Danh

Thanh Sang ♥ Mỹ Duyên

Minh trương ♥ Laura Trương

Hoàng Phong ♥ Tú Oanh

Công Hiếu ♥ Thanh Vy

Thái Châu ♥ Hải Yến